BUVI då & nu
BUVI AB har funnits sedan 2011 då Marie och Fredrik Fleetwood startade bolaget med inriktning undervattensinspektion som genomfördes med en VideoRay ROV.

BUVI blev ett oberoende inspektionsalternativ som gav tillgänglighet för uppdragsgivare att på ett enkelt sätt styra exakt vad de ville se i realtid och på ett säkert och tidseffektivt sätt.
Detta sätt att inspektera möttes med viss skepticism i början. Över tid ökade efterfrågan stort och marknaden har idag i Sverige har mognat för denna tjänst. Numera finns det inskrivet i många verksamheters säkerhetsrutiner att vissa inspektioner SKA genomföras med ROV.
VideoRay Approved Authorized Dealer
BUVI får utökad marknad
2016 blir BUVI AB tilldelade den Finska och Isländska marknaden för VideoRays produktsortiment.
BUVI växer
2017 blev BUVI AB tillfrågad av VideoRay LLC USA att ta över den Norska marknaden som återförsäljare för hela produktsortimentet. Då bildades BUVI AS som ett dotterbolag till BUVI AB. Med en anställd säljare i Norge

Norge är en stor marknad som ligger i framkant med att använda ROV för inspektion. 2018 öppnade BUVI AS ett Service Center i Lofoten, Fiskebøl och vi välkomnade även en Service ansvarig.
BUVI Scandinavia logo
2019
BUVI anställer Rickard som VD för hela koncernen som drift och verksamhetsansvarig. BUVI går från att vara BUVI VideoRay till BUVI Scandinavia med ny grafisk profil för att stärka BUVIs nya varumärke och för att bredda verksamhetens inriktning där VideoRay ROV fortfarande är kärnverksamheten.

Rickard Forsman
VD
Från BUVI Undervattensinpektion till BUVI Scandinavia
1
2011
BUVI start. Ett företag som genomför undervattensinspektioner.
2
2013
BUVI blir återförsäljare för VideoRay i Sverige.
3
2016
BUVI blir åtterförsäljare för VideoRay i Finland och Island.
4
2016
BUVI blir återförsäljare för VideoRay i Norge och öppnar ett norskt dotterbolag BUVI AS. Jonny anställs i BUVI AS
5
2018
BUVI öppnar ett VideoRay Service Center i Fiskebøl, Lofoten. John-Ivar anställs i BUVI AS och Oscar i BUVI AB
6
2019
Ny grafisk profil tas fram och ny hemsida byggs. BUVI växer och stärker sitt varumärke.
Kontakta oss. Vi är alltid öppna för idéer, har lösningar och vill göra affärer.
Företag
Namn
E-post
Telefon
Meddelande