Diver Tracking
Diver Tracking System
Tritech MicronNav USBL Positionerings System anpassat för dykare.
Micronav positioneringssystemet är ett innovativt USBL positioneringssystem avsett för mindre ROV såsom VideoRay men finns nu även anpassad till att övervaka och spåra dykare.
MicronNav använder det allra senaste inom akustiskteknik, vilket ger en säkrare kommunikation mellan sändare och mottagare. USBL transducer är utformad för att ge 180 ° halvsfärisk täckning under mottagaren, vilket möjliggör positionering i mycket grunda vatten.

Du kan följa och övervaka upp till 15 dykare samtidigt och systemet är optimalt vid dykoperationer där dykarens position är avgörande.

Batterietid upp till 6 timmar

Oscar Fleetwood