BUVI Scandinavia

Leasing

Trygg finansiering utan överraskningar
När du behöver investera och samtidigt vill behålla likviditeten i ditt företag kan leasing vara ett alternativ till finansiering av en investering. BUVI Scandinavia samarbetar med IKANO Bank med business to business i fokus.

Varför ska jag leasa?
  • Bättre likviditet som skapar utrymme för nya affärsmöjligheter
  • Kända betalningsflöden - inga överraskningar
  • Enkelt att budgetera och planera
  • Kostnad för investeringen sprids ut och betalas i takt med att den ger intäkter
  • Ingen kontantinsats
Leasing kan göra det enklare att planera för framtiden!
Leasing är särskilt fördelaktigt för er som planerar att behålla utrustningen när leasingavtalet löper ut. Efter avtalstidens slut kan ni välja att antingen förlänga avtalstiden, köpa loss utrustningen för det förutbestämda restvärdet eller anvisa annan köpare.
Jag vill komma i kontakt om Leasing
Följ oss på våra sociala medier

BUVI Scandinavia