Service, Underhåll & Support
När något hänt är tillgänglighet värt allt just då!
BUVI´s filosofi är att jobba nära kunden. Du ska känna att vi finns som ett team runt din investering med utbildning, service och underhåll. Vi ger oss gärna även ut med dig i din verklighet för att bidra med vårt "know how" för att se hur vi tillsammans kan lösa era utmaningar och komma med förslag så jobbvardagen flyter på så smidigt som möjligt.
Service
BUVI utför all service som våra Service Center är auktoriserade för.

För vissa produkter samarbetar vi med leverantörernas egna Serviceverkstäder. Vi har alltid en dialog med dig som kund där du är med i beslutsprocessen för hur din produkt ska servas på bästa tänkbara sätt.
Reparation
Fel som upptäcks under service, kommer du som kund att bli underrättad innan något åtgärdas.

Det är alltid kunden som fattar det slutliga beslutet om vad som skall åtgärda. Du får en skriftlig offert över föreslagna åtgärder.
Varför du ska välja BUVI?
BUVI är flexibla, lösningsfokuserade och ser till det du behöver.
Kvalitet
Vi jobbar med produkter som gör jobbet.
Support & Service
Tillgänglighet när något har hänt, är värt allt just då.
Tillsammans
När du väljer BUVI så är det inte VI & DOM vi tänker tillsammans.
Jag behöver komma i kontakt om service, reparation eller support
Kontakta BUVI Scandinavia Service Center
Tvär Ramsdal
SE- 611 99 Tystberga
+46 70 697 77 75
buvi@buvi.se
Fiskebøl
NO- 8317 Strønstad
+47 902 17 810
service@buvi.no