BUVI Scandinavia

Släpsonar - Sidescan

BluePrint Starfish Släpsonar
StarFish side scan serien är släpsonarer som har fått erkännande som de mest kompakta och prisvärda släpsonarer i sin klass.
Starfish Sidescan
Den hydrodynamiskt utformade trefenskroppen förbättrar stabiliteten avsevärt vilken leder till högkvalitativt producerade sonarbilder. Dessutom arbetar systemet med den digitalt avancerade CHIRP (Compressed High Intensity Radar Pulse) aukustikteknologin som ger ett vidare frekvensområde än de mer traditionellt fixerade frekvenssonarerna.
BUVI Scandinavia