VideoRay Smart Tether
KCF Smart Tether kan kopplas till Google Earth, och ger användaren en unik bild av sökområdet. Tillsammans med ROV:ens egen kamera med sonaren eller både och så har du ett "Top of the Line" system vid inspektioner och eftersök.
Smart Tether är ett icke-akustiskt positioneringssystem baserat på att GPS-mottagare ligger inbäddad i kabeln. Med hjälp av "noder" och Smart Tethers programvara beräknas, var din ROV är och har varit, detta visas grafiskt på en kartbild.

Eftersom systemet inte bygger på akustiska signaler kommer inte andra operativsystem som finns i samma område störas. Smart Tether låter sig heller inte påverkas av andra system. Detta ger ett tryggt och säkert system med hög noggrannhet. Smart Tether kan användas på VideoRay's Pro 4 system som är programvaran integrerad i VideoRays kontrollpanel.
Programvara, integrerad i Pro4 kontrollenheten
40 meter avancerad Smart Tether styrkabel
Icke-akustiskt positioneringssystem, kompatibelt med samtliga Pro4 system

Oscar Fleetwood