Tritech Micron Nav USBL Positionering
MicroNav positioneringssystemet är ett innovativt USBL positioneringssystem avsett för mindre ROV såsom VideoRay. Den är primärt utformad för att användas tillsammans med Tritech Micron sonar och andra Tritech Micron produkter såsom Micron ekolodshöjdmätare.
MicronNav använder det allra senaste inom akustisk teknik, vilket ger en säkrare kommunikation mellan sändare och mottagare.
USBL positioneringssystem kan användas som fristående enhet, som drivs av och kommunicerar med MicronNav genom en ledig RS232-port på din ROV (vid 9600 baud) eller via RS485 genom ett skärmat twistat par i din tether.

USBL transducer är utformad för att ge 180 ° halvsfärisk täckning under mottagaren, vilket möjliggör positionering i mycket grunda vatten.
Tritech USBL Transponder
Tritech Modem

Oscar Fleetwood