BUVI är auktoriserad Service Center för
VideoRay ROV i Skandinavien
Det finns många som säljer ROV av olika märken, kvalitet, storlek och prisklasser. Vi påstår att det är först när något går sönder eller av annan orsak inget fungerar du vet om det är rätt system, rätt pris och rätt leverantör du valt.

BUVI´s filosofi är att jobba nära kunden. Du ska känna att vi finns som ett team runt din investering med utbildning, service och underhåll. Vi bistår med inte bara med att skruva ihop och ser till att din ROV park mår bra. Vi ger oss gärna även ut med dig i din verklighet för att bidra med vår "know how" för att se hur vi tillsammans kan se till att era ROV jobb flyter på så smidigt som möjligt. SÅ allt kan gå sönder och vi finns här för att se till att det fungerar.
När något hänt är tillgänglighet värt allt just då!
Service rekommenderas minst en gång om året för att säkerställa en lång livslängd och pålitlig drift. I speciella fall kan det rekommenderas mer än en gång om året. Tala med oss som auktoriserad VideoRay-återförsäljare för råd i ditt speciella fall.
Service
  • Kontroll av alla funktioner i ROV-systemet
  • Verifiering av extern skada på SUB och kontrollbox
  • Allmän felsökning
  • Demontering SUB, inspektion och rengöring av alla luftfyllda hålrum
  • Kontroll av elektronik och mekanik
  • Byte av O-ringar på domer, lampor och motorer
  • Torka ur sub ner till en fuktnivå under 25 %
  • Läcktest av sub
  • Dokumentation med bilder
  • Rapport som innehåller en checklista för alla ovanstående
Priset för komplett service som beskrivs ovan är 3900 SEK Moms och frakt tillkommer.
Reparation
Fel på system som upptäcks under service, kommer du som kund att bli underrättad innan något åtgärdas.

Det är alltid kunden som fattar det slutliga beslutet om vad som skall åtgärda. Du får en skriftlig offert över föreslagna åtgärder.

Kostnaden för felsökning är 1500 SEK + moms.
I samband med service ingår detta i servicen
Moms & frakt tillkommer

Reparationer:
VideoRays produkter har en 24-månaders garanti från tillverkaren VideoRay LLC. Garantin är kopplad mellan dig som kund och VideoRay i USA med den auktoriserade återförsäljaren som huvudkontakt.
Varför du ska välja BUVI?
BUVI är flexibla, lösningsfokuserade och ser till det du behöver.
Kvalitet
Vi jobbar med produkter som gör jobbet.
Support & Service
Tillgänglighet när något har hänt, är värt allt just då.
Tillsammans
När du väljer BUVI så är det inte VI & DOM vi tänker tillsammans.
Jag behöver komma i kontakt om service, reparation eller support
Kontakta BUVI Scandinavia Service Center
Tvär Ramsdal
SE- 611 99 Tystberga
+46 70 697 77 75
buvi@buvi.se
Fiskebøl
NO- 8317 Strønstad
+47 902 17 810
service@buvi.no