VideoRay ROV Crawler
Crawler är ett otroligt enkelt hjälpmedel som du fäster på din Pro4 med ett handgrepp.
Med Crawlern har du möjlighet att följa ett båtskrov genom att Crawlervaggan trycks mot skrovet med hjälp av vertikalmotorn på din Pro4. Du får en stabil inspektion av hela skrovet, dessutom klarar vaggan att köras i upp till 6 knops strömmande vatten. Crawlern används framförallt på ytor som är horisontala och där man behöver titta underifrån och uppåt, exempelvis fartygsskrov och undersidor på pirar.

Oscar Fleetwood