VideoRay Laser Scaler
Laser Scaler för VideoRayPro 4 ROV-systemär ett plug andplay mätinstrument som kan fästas eller avlägsnas från din VideoRay Pro4 på några sekunder. Lasern projicerar två vertikala laser "balkar" med exakt 75 mm mellanrum för att mäta och storleksbedömma olika applikationer under vattnet.
Laser Scaler kan användas med befintliga VideoRaytillbehör såsom manipulatorarm
och sonarsystem. Detta tillbehör är kompatibelt med samtliga VideoRay Pro 4 systemen.

  • Djup: 305 m
  • Strålbredd: 75 mm + / - 4 mm på 30 m
  • Stråldivergens: Mindre än 4 mrad
  • Strål Effekt: Mindre än 5 mw på 635nm, Klass 3a

Oscar Fleetwood