YSI sond
YSI sond är ett mätinstrument för vattenkvalitet.
YSI Sond mäter vattenattribut, temperatur, konduktivitet, salthalt, syre, pH värde, grumlighet och djup. All data från YSI Sond kan avläsas i VideoRays PRO4 Cockpitprogram i kontrollboxen.

- YSI sondens sensorer har hög noggrannhet med inbyggd minne.
- Trådlös kommunikation
- Integreras lätt till andra marin- och vattensövervakningssystem

Oscar Fleetwood